Planet Arava - הפסטיבל הבינלאומי לצילום בערבה

אני מאשר/ת שקראתי את התקנון * שדה חובה

חבילת אירוח מלאה כוללת לינת שני לילות, ארוחות בוקר וערב והשתתפות בפסטיבל

שם המוצר/שירותמחירכמות
דמי השתתפות בפסטיבל בלבד500 ₪
קיבוץ קטורה - חבילת אירוח מלאה ליחיד1410 ₪
קיבוץ קטורה - חבילת אירוח מלאה לזוג2160 ₪
קיבוץ קטורה - חבילת אירוח מלאה לשלושה משתתפים2890 ₪
קיבוץ יהל - חבילת אירוח מלאה ליחיד1380 ₪
קיבוץ יהל - חבילת אירוח מלאה לזוג1960 ₪
קיבוץ יהל - חבילת אירוח מלאה לשלושה משתתפים2690 ₪
קיבוץ לוטן - חבילת אירוח מלאה ליחיד1110 ₪
קיבוץ לוטן - חבילת אירוח מלאה לזוג1880 ₪
פארק תמנע - חבילת אירוח מלאה לשלושה משתתפים 2880 ₪
פארק תמנע - חבילת אירוח מלאה לזוג2070 ₪
פארק תמנע - חבילת אירוח מלאה ליחיד1375 ₪
קיבוץ אילות - חבילת אירוח מלאה ליחיד1580 ₪
קיבוץ אילות - חבילת אירוח מלאה לזוג2270 ₪
קיבוץ אילות - חבילת אירוח מלאה לשלושה משתתפים3100 ₪
קיבוץ אליפז - חבילת אירוח מלאה ליחיד1438 ₪
קיבוץ אליפז - חבילת אירוח מלאה לזוג2110 ₪
קיבוץ אליפז - חבילת אירוח מלאה לשלושה משתתפים2815 ₪
פארק תמנע - חבילת אירוח מלאה ליחיד בקרוואן1545 ₪
פארק תמנע - חבילת אירוח מלאה לזוג בקרוואן2240 ₪
קיבוץ לוטן - חבילת אירוח מלאה לשלושה משתתפים2690 ₪
סה"כ לתשלום0